Bli kulturvän på Kimitoön

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Kursen är en kortkurs i vänverksamhet som riktas åt alla som är intresserade av att fungera som kulturvän på Kimitoön. Under introduktionen får deltagarna lära sig det mest väsentliga inom vänverksamheten och efter kursen kan du komma med i Röda Korsets vänverksamheten som kulturvän. Man kan även delta i introduktionen av rent intresse utan att förbinda sig till något. Då du har gått kulturvän-kursen kan du fungera som ett frivilligt stöd till en medmänniska, genom att tillsammans besöka kulturevenemang, museum, utställningar och kurser. På det viset kan du bidra med att minska ensamheten i samhället. Kursen passar för personer i alla åldrar. Kursen ger dig även en introduktion till Röda Korsets övriga vänverksamhet, som du senare har möjlighet att fördjupa dig i. Under kursen behandlas följande teman: • Röda Korset och vänverksamheten • Frivilligas spelregler • Självkännedom, växelverkan och möten • Frivilligas egna välmående • Kultur och välmående • Kulturutbud på Kimitoön Kursen är ett samarbete mellan Röda Korset, Kimitoöns kommun, Sagalund och Luckan i Kimito. Avgiftsfri. Anm. senast 10.10. Föreläsare: Andrea Södergård, Li Näse, Hanna Mehtonen-Rinne

Kurskod

210101

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Finska, Svenska

Lärare

Flera Lärare Eri Opettajia

Tidpunkt

13.10.2018 - 13.10.2018

Lördag 10:00-14:00

Lektioner: 5  (1 ggr)

Plats

Café Adele - Café Adele
Museivägen 7, 25700 Kimito