24.02.2018

Prova - på - dag i krukmakeriet

Skapa i lera för förälder/vuxen och barn. Vi börjar med att presentera några bastekniker. Därefter får alla arbeta fritt, med fokus på barnen och deras skapande. Materialkostnader tillkommer och betalas direkt till kursledaren.Anm. senast 16.2.

Anmälningstid: 03.01.2018 17:00 - 16.02.2018 17:00

Tidpunkt: 24.02.2018 - 24.02.2018, lö 10:00-12:00

Plats: Bjärkas krukmakeri - Bjärkas Krukmakeri

» Anmälan

Gå till "Aktuella kurser"