Annulleringar

Alla annulleringar bör göras via vår webbsida eller per telefon till vårt kansli, INTE TILL LÄRAREN!

Annullering av deltagande ska göras senast en vecka innan kursstarten. Annars uppbärs 50 % av kursavgiften för långa kurser. För kortkurser (1–10 h) eller veckoslutskurser faktureras hela kursavgiften.

Observera att vid icke-inhiberade kursplatser till matlagningskurser fakturerar institutet även för materialanskaffningarna.

För varje kurs betalas en avgift beroende på kursens längd. Avgiften står vid varje kurs. För kurser som pågår hela året faktureras kursavgiften på hösten. Avgiften för enskild undervisning i musikkurser kan betalas i två rater. Betalda kursavgifter returneras inte. Kursdeltagarna betalar själva för kursmaterialet. Kursavgifterna är utmätningsbara enligt lagen om fritt bildningsarbete.