Coronainfo

Det kan uppstå förändringar beträffande undervisningsform, utrymmen, gruppstorlekar, tidtabell och kursinnehåll, beroende på coronaläget under hösten!

Vuxeninstitutet följer de direktiv som Kimitoöns kommun, statsrådet och THL ger. Om situationen kräver, försöker vi ordna distansundervisning. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs. Institutet erbjuder dock en del kurser som inte helt kan ordnas på distans. Vi informerar våra deltagare via sms och e-post vid behov.

Kom ihåg en god handhygien och kom inte på kurs om du känner dig sjuk! Aktuell information hittar du på vår hemsida.