Covid-19

Coronainfo

Det kan uppstå förändringar beträffande undervisningsform, utrymmen, gruppstorlekar, tidtabell och kursinnehåll, beroende på coronaläget under hösten!

Vuxeninstitutet följer de direktiv som Kimitoöns kommun, statsrådet och THL ger. Om situationen kräver, försöker vi ordna distansundervisning. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs. Institutet erbjuder dock en del kurser som inte helt kan ordnas på distans. Vi informerar våra deltagare via sms och e-post vid behov.

Under läsåret 2021-2022 är gruppstorlekarna mindre. Då kan avstånden lättare hållas. Således kan du inte heller ta med dig gäster eller exempelvis barn/föräldrar att vänta/vistas i samma utrymmen där undervisningen pågår.

Vi har senarelagt faktureringen av kurserna. På det sättet kan fakturorna bättre anpassas till den aktuella situationen och kursavgifterna vid behov justeras enligt hållna lektioner.  

Information om coronaviruset på Kimitoöns kommuns webbplats.

Aktuell information om coronaviruset på THL:s webbplats.

Utbildningsstyrelsens direktiv 1.8.2021 


Studera tillsammans - i en trygg miljö

Vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet återgår man till närundervisning med beaktande av anvisningarna som gäller trygga avstånd och hygien. De studerandes välbefinnande och säkerhet ska tryggas i närundervisningen. Vi bär alla ett ansvar: Följ myndigheternas anvisningar och rekommendationer!
 

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma även vid väldigt lindriga symptom. 

Tvätta händerna ofta

Tvätta händerna när du kommer in, efter att du nyst, hostat eller snutit dig och då händerna är synligt smutsiga. Torka händerna med pappershandduk. Använd handsprit ifall det inte är möjligt att tvätta händerna.

Hosta och nys rätt

Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna. Hosta och nys mot armvecket om du inte har en näsduk till hands. Hosta eller nys inte mot handen. Tvätta händerna.

Håll avstånd

Håll avstånd (2 meter) till andra studerande i mån av möjlighet. Undvik trängsel exempelvis då du går ut från kursutrymmet.

Undvik att använda gemensamma redskap/verktyg

Om de används, bör de rengöras regelbundet. Vi rekommenderar att man använder egna redskap i mån av möjlighet (t.ex. egna underlag med på gympatimmar).

Munskyddsrekommendation råder för alla 12 år fyllda på inomhuskurser. 

 

(uppdaterad 31.8.2021)