Covid-19

Coronainfo

Det kan uppstå förändringar beträffande undervisningsform, utrymmen, gruppstorlekar, tidtabell och kursinnehåll, beroende på coronaläget under hösten!

Vuxeninstitutet följer de direktiv som Kimitoöns kommun, statsrådet och THL ger. Om situationen kräver, försöker vi ordna distansundervisning. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs. Institutet erbjuder dock en del kurser som inte helt kan ordnas på distans. Vi informerar våra deltagare via sms och e-post vid behov.

Under läsåret 2020-2021 är gruppstorlekarna mindre bland annat inom motions- och hantverkskurser. Då kan avstånden lättare hållas. Således kan du inte heller ta med dig gäster eller exempelvis barn/föräldrar att vänta/vistas i samma utrymmen där undervisningen pågår.

Vi har senarelagt faktureringen av kurserna. På det sättet kan fakturorna bättre anpassas till den aktuella situationen och kursavgifterna vid behov justeras enligt hållna lektioner.  

Information om coronaviruset på Kimitoöns kommuns webbplats.

Aktuell information om coronaviruset på THL:s webbplats.

 

Studera tillsammans - i en trygg miljö

Vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet återgår man till närundervisning med beaktande av anvisningarna som gäller trygga avstånd och hygien. De studerandes välbefinnande och säkerhet ska tryggas i närundervisningen. Vi bär alla ett ansvar: Följ myndigheternas anvisningar och rekommendationer!
 

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma även vid väldigt lindriga symptom. Då undviker du att smitta andra. Om du hör till riskgruppen ska du noggrant överväga hurdan verksamhet du deltar i vid institutet.

Coronaviruset orsakar luftvägsinfektion och symptomen kan bland annat vara snuva, hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymptom och huvudvärk.

Vid symptom rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att man tar ett coronatest. Om testresultatet är negativt och symptomen har avtagit kan man återgå till studierna. Före testresultatet är klart ska man ändå undvika kontakt med andra.

För testning, ta kontakt med Kimitoöns hälsocentral, som har goda möjligheter att genomföra test. Resultatet får man senast följande vardag. När testresultatet är klart får man omedelbart tillgång till det genom att logga in på sin personliga sida i OmaKanta-tjänsten.

Tvätta händerna ofta

Tvätta händerna när du kommer in, efter att du nyst, hostat eller snutit dig och då händerna är synligt smutsiga. Torka händerna med pappershandduk. Använd handsprit ifall det inte är möjligt att tvätta händerna.

Hosta och nys rätt

Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna. Hosta och nys mot armvecket om du inte har en näsduk till hands. Hosta eller nys inte mot handen. Tvätta händerna.

Håll avstånd

Håll avstånd (1-2 meter) till andra studerande i mån av möjlighet. Undvik trängsel exempelvis då du går ut från kursutrymmet.

Undvik att använda gemensamma redskap/verktyg

Om de används, bör de rengöras regelbundet. Vi rekommenderar att man använder egna redskap i mån av möjlighet (t.ex. egna underlag med på gympatimmar).

Utlandsresor

Om ni har återvänt från en utlandsresa eller om ni reser under läsåret, ska Institutet för hälsa och välfärds anvisningar beaktas. Anvisningarna uppdateras efter hand och vi önskar att dessa efterföljs. Vid ankomst från ett land som angetts med en rekommenderad, frivillig karantän på 14 dygn, bör man följa detta.

Kimitoöns vuxeninstitut rekommenderar att personer över 15 år använder munskydd

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts coronaarbetsgrupp har utvidgat rekommendationen för användning av ansiktsmask till hela landskapet. Rekommendationen träder i kraft torsdagen den 8 oktober.

Kimitoöns vuxeninstitut rekommenderar användning av ansiktsmask. Vi ber därför alla kursdeltagare ta med sin egen ansiktsmask till kursen om inte distansen (1-2 meter) kan hållas.

Ansiktsmask ska inte användas om det försvårar andningen betydligt, eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av mask.

Egentliga Finland har övergått till upptrappningsfasen av coronaepidemin – rekommendationer av den regionala arbetsgruppen  

 

(uppdaterad 8.10.2020)