Äktenskap, arv och intressebevakningsfullmakt – vad behöver man tänka på?

Lediga platser

Ja

Kursavgift

10,00 €

Vi berörs alla av förr eller senare av frågor kring juridik, såsom t.ex. arvsfrågor. Föreläsningen är en introduktion till familje- och arvsjuridiska frågor och du lär dig varför det är så viktigt att fundera på dessa frågor i tid. Också frågor kring skatteplanering berörs.  Föreläsare: Erik Munsterhjelm, vicehäradshövding. Anm. senast 22.2.

Lediga platser

Ja

Kurskod

000160

Kursavgift

10,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Flera Lärare Eri Opettajia

Tidpunkt

01.03.2021 - 01.03.2021

Måndag 18:00-20:00

Lektioner: 3  (1 ggr)

Plats

Kimitoöns gymnasium - Klassrum 5
Skolvägen 4, 25700 Kimito