Anmälan och annullering

ANMÄL DIG SJÄLV
Lättast är det att anmäla sig via vår webbplats. Det är inte möjligt att anmäla sig via sms, meddelande till telefonsvararen eller epost.

Du kan även anmäla dig per telefon genom att ringa till oss på kansliet. 

I samband med kursanmälan bör du uppge dina personuppgifter, adress och ditt mobiltelefonnummer.

OBS! Personnummer bör anges för att säkerställa kursdeltagarens identitet, vid bland annat fakturering. Ditt mobiltelefonnummer behöver vi för att kunna informera om till exempel inhiberingar och övriga kursförändringar per sms. 

Anmäl dig i tid – annars kanske kursen inte startar. För att en kurs ska starta måste minimiantalet deltagare uppfyllas. 

Det är bindande anmälan till alla våra kurser. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Avgiften faktureras.

ANMÄL DITT BARN
Det är inte möjligt att skapa ett användarkonto till en minderårig, men du kan koppla ditt barn till ditt konto. Skapa ett eget konto, logga in och välj sedan Min familj i menyn till vänster. Välj sedan "Lägg till en familjemedlem".

ANNULLERING
Alla annulleringar bör göras via vår webbsida eller per telefon till vårt kansli, INTE TILL LÄRAREN!

Annullering av deltagande ska göras senast en vecka innan kursstarten. Annars uppbärs 50 % av kursavgiften för långa kurser. För kortkurser (1–10 h) eller veckoslutskurser faktureras hela kursavgiften.

Observera att vid icke-inhiberade kursplatser till matlagningskurser fakturerar institutet även för materialanskaffningarna.

För varje kurs betalas en avgift beroende på kursens längd. Avgiften står vid varje kurs. För kurser som pågår hela året faktureras kursavgiften på hösten. Avgiften för enskild undervisning i musikkurser kan betalas i två rater. Betalda kursavgifter returneras inte. Kursdeltagarna betalar själva för kursmaterialet. Kursavgifterna är utmätningsbara enligt lagen om fritt bildningsarbete.

VID INHIBERING AV KURSTILLFÄLLE
Om en lärare insjuknar och ingen vikarie hittas, meddelar kansliet deltagarna (i första hand per sms) om att lektionen är inhiberad. Institutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle.