Övrig info

AVGIFTER

För varje kurs betalas en avgift beroende på kursens längd. Avgiften står vid varje kurs. För kurser som pågår hela året faktureras kursavgiften på hösten. Avgiften för enskild undervisning i musikkurser kan betalas i två rater. Betalda kursavgifter returneras inte. Kursdeltagarna betalar själva för kursmaterialet. Kursavgifterna är utmätningsbara enligt lagen om fritt bildningsarbete.

 

Studiesedel

Utbildningsstyrelsen har beviljat institutet understöd för studiesedlar, som kan användas för att ersätta eller sänka kursavgifterna för tex.:

- invandrare (språkkurser i finska och svenska)
- arbetslösa (kurser i hälsa och välmående samt datakurser)
- seniorer och pensionärer (datakurser)

Ta kontakt med kansliet.

 

FÖRSÄKRINGAR

Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida.

 

INFO OM KURSER

Vi informerar om nya kurser och ändringar på vår hemsida http://vuxeninstitutet.kimitoon.fi
Vi finns även med på Facebook: Kimitoöns vuxeninstitut – Kemiönsaaren aikuisopisto.
Vill du ha e-post om nyheter. Meddela din adress till vuxeninstitutet@kimitoon.fi