Kursavgifter

KURSAVGIFTER

För varje kurs betalas en avgift beroende på kursens längd. Kursavgifterna framgår i kursprogrammet.

För kurser som pågår hela året faktureras kursavgiften på hösten. Avgiften för enskild undervisning i musikkurser kan betalas i två rater. Betalda kursavgifter returneras inte. Materialkostnader ingår aldrig i kurspriset utan betalas kontant till läraren vid kurstillfället. Kursavgifterna är utmätningsbara enligt lagen om fritt bildningsarbete. Institutet erhåller bidrag för studiesedlar. Bidraget har sänkt priset på många av kurserna.

 

FÖRSÄKRINGAR

Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida.