Under föreläsningen berättar föreläsaren Daphne om pausernas hälsoeffekter   och hur man kan gå till  väga då man vill pausa. 
                                                                Daphne är mental tränare och välmåendecoach och är särskilt insatt i utmattningsproblematik.

                   Läs mer här!

 

Vill du bli bättre på att tala inför publik?
Blir du så nervös inför ett framträdande att du upplever att det hindrar dig?
Vill du veta mer om hur du kan använda din röst på ett klokt sätt?
Vill du bli bättre på att fånga dina åhörare och på att uttrycka dig?

Läs mer här!

Välkommen på kurs till Kimitoöns vuxeninstitut!

Vårterminen 2021:

Samhällsläget vi just nu lever i är ovisst, men det gäller trots allt att se ljust på framtiden och boka in trevlig fritidssysselsättning till våren. Vuxeninstitutet erbjuder en mötesplats där var och en får utveckla sitt kunnande tillsammans med andra. Vi hoppas att du hittar sådana kurser som intresserar just dig.

* * * * *

Coronarekommendationer förlängs till 7.2

De restriktioner och rekommendationer som är i kraft vid Kimitoöns vuxeninstitut fortsätter till 7.2.2021. Närundervisningen inleds tidigast 8.2.

Kursverksamhet för barn och unga samt individuell musikundervisning startar från och med vecka 5.
En del andra kurser startar också som distansundervisning.
Kursdeltagare kontaktas skilt om detta.


Institutets kansli betjänar per telefon eller mejl 22.1-8.2.2021.

* * * * *

Du kan anmäla dig till våra kurser via anmälningssystemet på nätet dygnet runt.
Vill du hellre ringa och anmäla dig så når du oss på
telefonnumren 02-4260 202, 02-4260 206 under kanslitid: må-to 9-15, fre 9-12

Vi önskar alla ett intressant och givande läsår!

Ben, Hanna och Tove


Rekommendation om att använda ansiktsmask

Kimitoöns vuxeninstitut rekommenderar att personer över 15 år använder ansiktsmask. Vi ber därför alla kursdeltagare ta med sin egen ansiktsmask till kursen om inte distansen (1-2 meter) kan hållas. Ansiktsmask ska inte användas om det försvårar andningen betydligt, eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av mask.

Aktuella kurser

Visa fler kurser