Vanliga frågor

 

Kan man betala kursavgiften vid institutet med kultur-/motionssedlar? 
Vuxeninstitutets kursavgifter kan tyvärr inte betalas med kultur-/motionssedlar. 
 
Kan jag studera vid vuxeninstitutet även om jag inte bor på Kimitoön? 
Ja. Även personer som bor utanför Kimitoön kan delta i vuxeninstitutets kurser. 
 
Varför lönar det sig att anmäla sig på reservplats till fullsatta kurser? 
Det lönar sig alltid att ställa sig i kö. Om studieplatser annulleras på kursen erbjuder vi de lediga platserna till dem som står i kö. Köerna ger också oss en hänvisning om efterfrågan, och ibland ordnar vi tilläggskurser pga köläget. Då vi vet att det finns ett stort intresse för vissa kurser, kan vi också bättre planera det kommande utbildningsutbudet.  
 
Hur fastställs kursavgifterna? 
Kurspriset fastställs i regel utifrån antalet undervisningstimmar. Kursavgifterna och grunderna för hur de fastställs bekräftas varje år av bildningsnämnden.
  
Varför måste man förhandsanmäla sig till kurserna? 
Via anmälningarna vet institutet och lärarna på förhand hur många deltagare det finns på kurserna. Om för få har anmält sig till en kurs, inhiberas den! Anmäl dig i tid – annars kanske kursen inte startar. För att en kurs ska starta måste minimiantalet deltagare uppfyllas.  

Jag deltog inte i kursen, varför fick jag en faktura? 
Om du inte har annullerat din kursplats innan sista anmälningsdagen, får du en faktura. Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald räknas inte som en annullering. En oannullerad plats faktureras alltid i sin helhet. Om det till kursen hör materialavgifter och du annullerar din kursplats för sent, kan du bli tvungen att betala materialavgiften. 

Jag har önskat samma kurs flera år i rad, men ni ordnar den inte. Varför? 
Vi försöker besvara majoriteten av kursönskemål. Är det många som önskar samma kurs så sätter vi in en extra ansträngning på att ordna just den kursen. Vi rekommenderar att du hittar likasinnade och att ni alla önskar samma kurs, så finns det en större chans att den ordnas. 

Varför ordnar ni inte alltid en vikarie då läraren är sjuk? 
Vi strävar till att alltid hitta en vikarie. Ibland sätter vi ner flera arbetsdagar bara på att söka en vikarie. Tyvärr finns det inte alltid lärare som vill vikariera. Om vi inte har tillgång till vikarie meddelas deltagarna om att lektionen är inhiberad, i första hand per sms. Vuxeninstitutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle. 

Kursintyg? 
Kontakta kansliet om du önskar intyg över genomgången kurs.