Kontaktuppgifter


Ben Johansson
Rektor

Arkadiavägen 3
25700 Kimito

Tel: 02 4260 336
fornamn.efternamn@kimitoon.fi


Hanna Holmberg-Sundman
kurs- och byråsekreterare

Arkadiavägen 3
25700 Kimito

Tel. 02 4260 206
fornamn.efternamn@kimitoon.fi

Tove Gestranius
kursplanerare

Arkadiavägen 3
25700 Kimito

Tel. 02 4260 202
fornamn.efternamn@kimitoon.fi