Kontaktuppgifter

 

 

Marjaana Hoikkala, tf rektor
Vretavägen 19
25700 Kimito
Tel. 040 486 9695
fornamn.efternamn@kimitoon.fi

 


Tove Gestraniuskursplanerare
Vretavägen 19
25700 Kimito
Tel. 040 630 3937
fornamn.efternamn@kimitoon.fi


  Hanna Holmberg-Sundmankurs- och byråsekreterare
Vretavägen 19
25700 Kimito
Tel. 040 673 4416
fornamn.efternamn@kimitoon.fi