Bli skärgårdsskeppare

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

35,00 €

Navigatorer och annan teknisk utrustning är bra så länge de fungerar, men de vet ingenting om sjömärken och internationella väjningsregler. Lär dig att navigera i skärgården och att tillämpa de nationella och internationella sjövägsreglerna. Kursen är för nybörjare och för andra som vill förbättra sina kunskaper i navigation. Den följer Finlands navigationsförbunds kursprogram. Studiematerialet består av boken Skärgårdsnavigation, övningssjökort och bestick. Materialet kostar ca 80 € och kan köpas kontant av läraren. Kursen kan avslutas med Finlands navigationsförbunds skärgårdsskepparexamen som hålls 13.12.2019 kl 18.00-22.00. Avgiften och tentamenstiden för examensprovet ingår inte i vuxeninstitutets kurs. Om det finns intresse erbjuder institutet en kurs i kustnavigation våren 2020. Björn Friberg är auktoriserad lärare i Skärgårdsnavigation, Kustnavigation och CEVNI (trafikbestämmelserna på den europeiska kontinentens inre vattenvägar) hos Finlands Navigationsförbund. Anm. senast 2.9.

Lediga platser

Ja

Kurskod

510201

Kursavgift

35,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Björn Friberg

Tidpunkt

09.09.2019 - 25.11.2019

Plats

Kimitoöns gymnasium - Klassrum 5
Skolvägen 4, 25700 Kimito