Resten är bara oljud - fokus på 1900-talets konstmusik

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

20,00 €

i bekantar oss med musikstilarna som uppkom efter att tonaliteten kastades i skräpkorgen. Genom att lyssna på verk av stora framåtsträvare som Schönberg, Webern, Ligeti, Varése, Cage m.fl.   funderar vi på musikens innehåll och syfte för att försöka förstå och kanske hitta ett sätt att njuta av även modern konstmusik. Vi träffas varannan vecka.

Lediga platser

Ja

Kurskod

110123

Kursavgift

20,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Malin Lindholm

Tidpunkt

14.09.2021 - 07.12.2021

Plats

Kimitoöns gymnasium - Klassrum 4
Skolvägen 4, 25700 Kimito