Den kvinnliga cykeln enligt Ayurveda 9.9

Lediga platser

Ja

Kursavgift

12,00 €

Genom att se närmre på vad som händer i kroppen under menstruationscykeln kan vi som kvinnor börja förstå oss själva på ett djupare plan. Hur kroppen inverkar på vårt mående och vad vi kan göra för att leva en mer balanserad livsstil som kvinna. Ayurveda ger oss verktyg att förstå livet i dess helhet och på så sätt förstå oss själva bättre.

Lediga platser

Ja

Kurskod

000178

Kursavgift

12,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Victoria Mcguinness

Tidpunkt

09.09.2022 - 09.09.2022

Fredag 18:00-20:00

Lektioner: 3  (1 ggr)

Plats

Dalsbruks skola - Klassrum 2
Einarsvägen 1b, 25900 Dalsbruk